Sociaal

De Factorij biedt producten aan die gemaakt worden in de dagbesteding van Tiense sociale instellingen. We willen hen een platform geven om hun werking te delen met het publiek, en hen zo een steuntje in de rug geven.

Al deze producten zijn handgemaakt, en daarom uniek. Ze kunnen dan ook een beetje afwijken van de modellen op de foto’s.

Alexianen Zorggroep Tienen 

Het activiteitencentrum van de Alexianen Zorggroep Tienen organiseert al meer dan 25 jaar activeringsinitiatieven voor mensen met een psychische kwetsbaarheid; meer bepaald werk op maat en voortrajecten naar betaalde tewerkstelling. Hierdoor krijgen onze cliënten kansen om te groeien en om een rol op te nemen binnen de maatschappij.

Samen investeren we in de toekomst van mensen door vanuit de aanwezige krachten en talenten voor ieder een traject op maat uit te stippelen.

Door bij ons een origineel ambachtelijk geschenk aan te kopen, draagt u met veel warmte bij aan de ontplooiing van mensen met een psychische kwetsbaarheid.

Bouwen aan een inclusieve en sociale samenleving, dat doen we toch gewoon samen?!

Meer informatie over onze werking: https://www.alexianentienen.be/department/team-activering

Huis in de Stad vzw

Huis in de Stad vzw is een voorziening die erkend en gesubsidieerd wordt voor het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap. Wij willen personen met een verstandelijke beperking helpen om hun leven zo goed mogelijk te maken.

Wij ondersteunen hen bij hun wonen. Sommige cliënten wonen in Huis in de Stad vzw in een leefgroep of een huis van de voorziening. Anderen wonen alleen of met twee in een studio of in een appartement in de stad. Cliënten kunnen bij ons ook komen voor korte zorg of we vangen hen tijdelijk op, omwille van een noodsituatie. We ondersteunen hen ook in hun dagbesteding.

Onze cliënten werken overdag in het vrije bedrijf of de beschutte werkplaats, anderen gaan werken in onze dagcentra of doen begeleid werken in een gewone werkomgeving. Cliënten kunnen ook deelnemen aan onze uitgebreide vrijetijdswerking. Sommige cliënten verblijven ook overdag in een leefgroep.

Huis in de Stad vzw begeleidt en ondersteunt meer dan 180 volwassenen met een verstandelijke beperking. Er werken 140 personeelsleden en wij kunnen rekenen op meer dan 40 vrijwilligers om voor onze cliënten een maximale kwaliteit van leven te garanderen.

Meer over Huis in de Stad: https://www.huisindestad.be

‘t Collectief

t Collectief is een activiteiten- en ontmoetingscentrum voor iedereen, in het bijzonder mensen met een psychische kwetsbaarheid.
Participatie en het werken met talenten vormen de dagdagelijkse basis van ’t Collectief. We zijn onderdeel van de Zorggroep Sint-Kamillus en gelegen op de Oudebaan in Leuven. Het is een plek waar mensen zich volgens hun eigen interesses en mogelijkheden kunnen inschakelen in zowel arbeidsgerichte activiteiten als in het ‘ontmoeten’.
Dit kan gaan van vrijblijvend aanlopen voor een maaltijd of vrije tijdsbesteding tot een duurzaam engagement naar het maken van een product of het verlenen van een dienst.

‘t Collectief heeft een gevarieerd aanbod aan arbeidsmatige ateliers: een Bistro met keuken, bakkerij en kantine. Een kleine moestuin, creatief productieatelier, secretariaat en tweedehandskledijwinkel waarin men een kleine of grote verantwoordelijkheid kan opnemen. Daarnaast is er ook een vrijetijdsaanbod met onder andere crea, workshops, uitstappen etc..
De spullen hier te koop op deze site zijn unieke creaties uit het veelzijdige productieatelier. Met de opbrengst kopen wij nieuwe materialen aan, drukken we de prijzen van onze Bistro of gaan we op reis.

Ben je nieuwsgierig naar het idee achter ’t Collectief en de rest van ons (verkoops) aanbod?

Neem dan zeker eens een contact op !

AKCENT – PVT Salvenbos

Akcent is een atelier waar het PVT Salvenbos activiteiten aanbiedt voor zijn bewoners. Sommige situeren zich in de
hobby- en ontspanningssfeer, bv. breien, haken, houtbewerking, schilderen, het maken van wenskaarten.
De producten zijn decoratief en vaak afgestemd op feesten zoals eindejaar of Pasen. We bieden ze te koop aan.
Daarnaast organiseren we ook meer arbeidsgerichte activiteiten, bv. drukwerk verzendklaar maken, documentatiemappen samenstellen, folders plooien of relatiegeschenken inpakken.

Akcent – PVT Salvenbos maakt deel uit van de zorggroep Sint-Kamillus.

Stichting M.M. Delacroix

De Stichting Marguerite-Marie Delacroix is een voorziening voor de opvang van kinderen en volwassenen met een matig, ernstige en diepe mentale handicap en bijkomende gedragsproblemen, en voor volwassenen met niet aangeboren hersenletsel. 
Zij biedt begeleiding en verzorging van personen met een ernstig-diep meervoudige beperking, met bijkomende gedragsproblemen, en aangepaste opvang aan jongeren met extreme gedrags- en emotionele problemen (GES+).

Stichting Marguerite-Marie Delacroix maakt deel uit van Samenwerkingsverband tRede.

Meer over Stichting M.M. Delacroix: https://www.stichtingdelacroix.be/